Här nedan fyller ni i era rotavdragsuppgifter.

Info om våra betalnings samt rotavdragsrutiner

 • Ni avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen avseende uppdraget:
 • Ni, Kunden/kunderna godkänner att vi eventuellt tar en kreditupplysning.
 • Betalningsvillkor på fakturor är 10 dagar
 • Större arbeten kan komma att delas upp i olika projekt för att kunna slutfakturera och ansöka om utbetalning från Skattemyndigheten löpande.
 • Om skatteverket helt eller delvis avslår vår ansökan om utbetalning blir kunden betalningsskyldig för
  den delen också utan dröjsmål. Det högsta avdraget per person och år är f.n. 50 000kr.
 • Vid fastpris jobb kommer endast det verkliga ROT-avdrag berättigade arbetet att specificeras, inte
  övriga kostnader. Det går inte att ange i en offert exakt hur mycket ROT-avdrag kunden kan få!
 • Inte alla arbetskostnad berättigar till ROT-avdrag, inte alla arbeten heller. Det är vi som utför arbetet
  som är ansvariga för att, med hjälp av de uppgifter kunden uppger, bedöma vad som ger avdrag och inte.
  t.ex. är det bara de arbeten som utförs i själva fastigheten som räknas. Ägar och nyttjandeförhållanden
  och fastighetens ålder spelar också in. Kunden försäkrar att de uppgifter som uppgivits är riktiga.
Invalid Input
Nu blev det fel...
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Invalid Input
Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Anti Spam Nytt Nu blev det fel...